maart 2020

Corona, hoe gaan wij er mee om?

Dat het corona virus iedereen [in meer of mindere mate] treft mag duidelijk zijn. Hoewel we een klein kantoor zijn, hebben we toch besloten om in ieder geval voorlopig niet sámen op kantoor te werken. Michael werkt op kantoor, Ivana en Bart zijn thuis. We zijn zoals altijd bereikbaar via telefoon en mail.

Wij zullen alles in het werk stellen om bij lopende projecten u met volledige inzet onzerzijds te begeleiden bij het ontwerpproces en de impact van deze situatie tot een minimum te beperken. We vragen uw begrip voor deze uitzonderlijke situatie waarin we bij voorkeur de zaken zoveel mogelijk ‘op afstand’ zullen regelen.

Wilt u een kennismakings-afspraak, dan plannen we deze graag in, bij voorkeur ná Maart. Een telefonische kennismaking is uiteraard altijd mogelijk!


Link naar site rijksoverheid m.b.t. het Coronavirus