14 Woningen Munstergeleen

5 Kapwoningen en 9 Patiowoningen

In overleg met de gemeente en woonmaatschappij ZOwonen is het plan gemaakt voor het oprichten van 14 woningen. Door de bouw van een nieuwe brede school kwam namelijk in het dorpje Munstergeleen het terrein van de voormalige ABC school vrij voor een nieuwe ontwikkeling.

In eerste instantie kwam het plan bij ons bureau terecht als een stedenbouwkundige ontwerpopgave. Ons stedenbouwkundig voorstel ging uit van het herstellen van het lint van bebouwing langs de doorgaande weg en het opwaarderen van het binnengebied uitgaande van de bestaande kwaliteiten.

De bestaande woningen langs de Watersleyerweg worden gekenmerkt door enerzijds oudere zeer diverse bebouwing alsook seriematige twee-onder-een-kap-woningen. Dit resulteert in een steeds verspringende rooilijn en variatie in perceelbreedte. De nieuwe woningen zijn in dit patroon meegenomen door te variƫren in rooilijn en de combinatie van een vrijstaand geschakelde woning en twee-onder-een-kap-woningen.

De woningen aan het binnengebied zijn zo georiƫnteerd dat de achtertuinen zoveel mogelijk worden afgeschermd door de nieuwe bebouwing. Door het pad te laten meanderen door het achtergebied ontstaat een hofjesstructuur in het binnengebied met een geheel nieuwe eigen identiteit. Bijkomende voordeel van deze inrichting was dat de bestaande bomen op de erfgrens van het perceel konden worden gehandhaafd. De woningen aan het hofje zijn alleen voor de bewoners bereikbaar met de auto.

Alle woningen hebben een eigen interne garage, echter geen opstelplaats voor de auto op straat. Hierdoor is er het comfort van de bereikbaarheid en wordt het beeld van het hofje niet verstoord door auto’s.

Architectonisch wordt het gebied gekenmerkt door woningen uit diverse tijden. Oudere boerderijen, vrijstaande woningen uit de dertiger jaren en seriematige woningen uit de jaren zestig. Door de zorgvuldige stedenbouwkundige inpassing mocht de nieuwe architectonische invulling naar ons inzicht een beeld worden uit deze tijd. Dit heeft geresulteerd in strakke bouwvolumes met zorgvuldig gepositioneerde raampartijen.

De ontwikkeling van deze woningen is gestart in een periode waarbij er duidelijk meer budget was dan op dit moment het geval is. De woningen zijn zorgvuldig gedetailleerd met verholen goten, regenwaterafvoeren in zink opgenomen in het metselwerk, een combinatie van metselwerk in stapelverband als plint en klezorenverband daarboven, terug liggende entrees en een zeer ruime plattegrond.