Appartementen ‘Groene Loper’ Maastricht.

Bij deze appartementen aan de ‘groene loper‘ in Maastricht wordt het bestaande bouwvolume kleiner gemaakt waarbij het resterende gebouw een modernisering/ upgrade krijgt qua gevels.

Het bestaande appartementengebouw aan de groene loper is een typerend gebouw zoals deze eind jaren 60 door heel Nederland zijn gebouwd. Heldere plattegronden en sobere gevels.

Wij kregen de opdracht om een ontwerp te maken waarbij het gebouw zou passen in de nieuw te bouwen ensembles langs de groene loper. Daar het bestaande gebouw de iconische werking van de verderop gelegen gemeenteflat van architect Dingemans mist, voelden wij ons vrij om de bestaande architectuur los te laten en de gevels rigoureus aan te pakken.

Kenmerk van de bestaande architectuur was de horizontale langgerekte architectuur van de bouwblokken. Het beeldkwaliteit plan van de groene loper heeft het echter over diversiteit, individualiteit en ensemblewerking welke waardigheid geven aan de laan.

Door de doorlopende balk bij de dakrand boven de entrees te verwijderen wordt het bouwblok visueel opgedeeld in vier bouwvolumes die sámen een ensemble vormen. Alle raamopeningen worden tot op de vloer geopend d.m.v. franse balkons en het metselwerk is gereinigd en voorzien van een nieuwe lichte voeg. Door deze ingrepen wordt door het appartementencomplex meer waardigheid aan de laan getoond en een beter contact van binnen uit bereikt.

Het grote voordeel van het bestaande gebouw is dat het woonniveau al een halve bouwlaag is getild t.o.v. het maaiveld van de laan. Door aan de voorgevel de terrassen te introduceren voor de woningen van de eerste woonlaag wordt de ruimtelijke overgang tussen de appartementen en de laan bekrachtigd. De persoonlijke inrichting van de terrassen zal de individualiteit van de bouwblokken laten spreken, terwijl de stedenbouwkundig voorgeschreven bloembakken op de voorgevelrooilijn de doorgaande lijn van de laan continueren.

De kopgevels van het appartementengebouw waar voorheen meer gelijke appartementen aan grensden worden geheel nieuw opgetrokken in een baksteen die ook bij aangrenzende nieuwbouw zal terugkeren. De iets hoger opgetrokken zijgevels lopen door in een penant in de achtergevel welke de nieuwe balkons dragen. De penanten repeteren in de achtergevel als dragers van de nieuwe balkons waardoor ook de achtergevel wordt opgedeeld in diverse bouwvolumes.

De plattegronden van de appartementen zijn vrijwel ongewijzigd. Ondanks de ogenschijnlijk rigoureuze ingrepen van de verbouwing is binnen een concurrerend budget een geheel nieuwe beleving van het appartementencomplex ontstaan welke zijn bestaan aan de nieuwe laan weer jaren aan kan. Het project is netjes binnen de marges uitgevoerd door aannemer Laudy.

Medio 2020 is deze renovatie door Jos Geurts [manager gebiedsontwikkeling Projectbureau A2 Maastricht] benoemd tot ‘Favoriete Gebouw van Maastricht‘ en opgenomen in het door Topos uitgegeven boek: KLIK voor meer informatie.

VOOR – NA foto:
* door met de muis de slider naar links of rechts te bewegen ziet u de bestaande toestand en het uiteindelijke resultaat,
* door op de witte pijl rechts op de foto te klikken gaat u naar de volgende voor-na slider.

18.006 - 07 - Voorgevel Bestaand 18.006 - 08 - Voorgevel Nieuw
18.006 - 09 - Bestaand - Tekening met kleur 18.006 - 10 - NIEUW - Tekening met kleur