Herbestemming studentenhuis tot verzorgingshuis.

In opdracht van woningstichting Maasvallei is door ons een voorstel uitgewerkt voor de herbestemming van dit studentenhuis met 15 studentenkamers tot een verzorgingshuis met 10 appartementen voor dementerende bewoners inclusief gemeenschappelijke ruimten.

Binnen de bestaande constructieve mogelijkheden wordt gezocht naar een zo helder mogelijke opzet voor het huisvesten van bewoners welke verkeren in verschillende stadia van dementie. Het programma van eisen is samen met de woningstichting en de huurder [Villa Keizerskroon] uitgewerkt. Hierin is niet alleen gekeken naar het beoogde gebruik, maar ook naar de toekomstwaarde van het pand. In een bouwteam met de aannemer wordt door alle partijen gestreefd naar een zo optimaal mogelijke invulling.

Naast de interne verbouwing worden kleine toevoegingen aan het gebouw geplaatst waarin met name de algemene functies worden aangevuld. De toevoegingen staan op een eigentijdse en eigenwijze manier tegen het gebouw.

De vorm ontstaat door van binnenuit diverse leefplekken te creƫren die elk hun eigen sfeer krijgen met telkens een andere kijk op de omgeving. Hierbij is veel daglicht van wezenlijk belang voor het welzijn van de bewoners, de grote puien beantwoorden hieraan, terwijl de overstekken een al te grote opwarming binnen voorkomen.

De vormgeving van de aanbouw heeft verder als voordeel dat er ondanks het grote glasoppervlak toch voldoende wanden zijn om een opstelling voor de verschillende leefplekken te maken waarin men zich geborgen kan voelen.