Prijsvraag woningen Nazareth, Maastricht.

De opgave bij deze prijsvraag was het ontwerpen van woningen in Nazareth, Maastricht en het ontwerpen van een invulling van het plangebied aan de Kasteel Cartielstraat en Kasteel Schaloenstraat. De wensen van Woonpunt waren: minder woningen dan in huidige situatie, maar wel een grotere verscheidenheid in woningtypes. Het was de keuze aan ons als architect om de bestaande school te slopen, of te handhaven in het nieuwe plan. De nieuwe woningen zijn bestemd voor ‘sociale huurders’ waarvan woningen elders in Nazareth gesloopt gaan worden.

Analyse van de bestaande wijk Nazareth leert dat deze wijk, welke gebouwd is naar een masterplan van Dingemans, samen met Wyckerpoort,  Wittevrouwenveld en Limmel een van de 40 krachtwijken van Minster Vogelaar is. De woningen zijn bijna allemaal identiek; weinig verscheidenheid. En de woningen voldoen niet meer aan de huidige wetgeving en wensen van bewoners. Bij gesprekken met buurtbewoners komt de karakteristiek van de wijk enigzins naar voren: het blijkt een introverte buurt; het leven speelt zich vooral achter de deuren en ramen af. Tevens zijn er relatief veel kunstenaars, en veel allochtonen. Met name in Nazareth en Limmel is het gemiddelde inkomen lager dan in Maastricht. Ook het werkeloosheidspercentage en het percentage laagopgeleiden ligt hoger dan in de rest van Maastricht.

Ons ontwerp kenmerkt zich door 3 gebouwen, die alle drie dezelfde ‘taal’ spreken wat betreft materiaal en architectuur, maar 3 geheel verschillende woningtypes herbergen, en zodoende ook 3 bouwvolumes zijn die elk hun eigen afmeting en vorm hebben gekregen. De eerst bouwmassa vanuit de Kasteel Cartielstraat staat ruim los van de bestaande belending en is een langgerekt appartementengebouw met in het midden een centrale entree. Meer naar de school toe verspringt het bouwblok naar achteren zodat er stedenbouwkundig een geleidelijke overgang is tussen het nieuwe bouwvolume en de bestaande school. Hier worden in het nieuwe bouwvolume twee woningen vormgegeven die hun entree hebben langs het voetpad; dit zijn de zgn ‘ouder-kind’ woningen.

In de Kasteel Schaloenstraat wordt een bouwmassa voorgesteld dat aansluit bij het karakter van de bestaande bebouwing in de vorm; dit zijn woon – werkwoningen. De eerste woning sluit aan in de rooilijn met de bestaande bebouwing, waarna de volgende woningen zich voegen in de rooilijn van de school. Wij gaan uit van drie deelopgaven, welke volgens deze opzet gefaseerd kunnen worden uitgevoerd.