Revitalisatie zaagtandflats langs de A2 Maastricht.

Bij de revitalisatie van de ‘zaagtandflats’ langs de A2 in Maastricht zijn nieuwe balkonhekwerken en entree’s ontworpen.

De bestaande balkons en balkonhekwerken waren op sommige plaatsen zeer slecht er aan toe. Woningstichting Woonpunt heeft hier een onderzoek laten uitvoeren ivm de stabiliteit. Uit dit onderzoek is gebleken dat bij sommige balkons en hekwerken sprake was van dusdanig slechte en onveilige situaties dat structureel ingrijpen noodzakelijk was.

De bestaande betonnen hekwerken zijn karakteristiek en maken deel uit van de herkenbaarheid van de gebouwen. In eerste instantie is dan ook gezocht naar een manier om deze bestaande hekwerken te renoveren, maar dit bleek een onmogelijke optie, en tevens ook geen ideale optie, omdat deze hekwerken niet hoog genoeg zijn volgens het geldende bouwbesluit, en daarmee dus ook niet veilig.

Aan ons de opgave om een nieuw hekwerk vorm te geven, wat zowel karakteristiek is én wat voldoet aan het bouwbesluit.

Ons ontwerp maakt gebruik van de plek waar de gebouwen staan, om precies te zijn, maakt gebruik van de beweging waarmee je als automobilist hier de flatgebouwen passeert. Door het uitgangspunt van een eenvoudig stalen hekwerk een klein beetje te veranderen, namelijk door de onderlinge afstand tussen de stalen strips te laten variëren,  ontstaat er in het langsrijden een ‘golvend’ beeld. Omdat je [schuin kijkend langs het hekwerk] in het verloop van de strips deels wel/ deels niet door het hekwerk heen kunt kijken, en omdat dit beeld veranderd in het langsrijden, ontstaat dit veranderend aanzicht. Tevens zijn in het ontwerp de entrees geheel vernieuwd, deze zijn groter en lichter, met mooie luifels en nieuwe postkasten. Het schilderwerk van de bestaande flatgebouwen wordt -zoals de nieuwe entrees- geheel uitgevoerd in een warme grijstint, zodat de flatgebouwen in het geheel een compleet nieuwe, frisse uitstraling krijgen.

In de ontwerpfase zijn [mede op verzoek van de welstandcommissie] 2 hekwerken uitgevoerd en geplaatst, zodat de werking van de hekwerken ook getest kon worden. Een van de hekwerken was gemaakt van 40mm stripstaal, de ander in 60mm stripstaal, beiden in de kleur van de oorspronkelijke hekwerken. Unaniem is gekozen voor de hekwerken van 60mm diep, omdat dit deze de meest duidelijke dieptewerking had.

Tijdens de bouw zijn gevelhoge bouwdoeken geplaatst met een impressie van hoe het in de toekomst uit gaat zien.

12.007 - 11 - VOOR-foto 12.007 - 10 - NA-foto