Superlocal – 4 circulaire woningen.

Recycle: flats naar woningen

Voor de bouw van deze 4 circulaire woningen dient er zoveel mogelijk gebruik gemaakt te worden van de materialen welke ‘geoogst’ kunnen worden uit de sloop van een van de flats in de wijk Bleijerheide. Dit is een bijzondere manier van bouwen, aangezien er normaal gesproken altijd nieuwe materialen worden gebruikt als men gaat bouwen: nieuwe bakstenen, nieuwe beton, nieuwe deuren, enz.  In dit geval is de ambitie om slechts 10% nieuwe materialen te gebruiken, de overige 90% zal dus in de bestaande flat gezocht moeten worden. 

De 4 woningen krijgen alle een eigen ‘identiteit’ en de daarbij horende hergebruikte materialen. Eén woning krijgt een gevel van gemetseld betonpuin. Hiervoor worden letterlijk stukken betonpuin op elkaar gemetseld; het beeld wat hierdoor ontstaat is een grillige gevel, wellicht het best te vergelijken met een oude kasteelmuur. Een andere woning zal gemetseld worden met baksteen-elementen: dit zijn stukken buitengevel welke gezaagd worden in elementen van ca. 25×40 centimeter. Deze 2 woningen [beton-look & baksteen-elementen] hebben een casco wat uit de bestaande flat zal worden gezaagd en met een grote kraan op de grond gezet. Voor de 3e woning wordt de bestaande buitengevel met de mural [wandschildering] gebruikt: dat wil zeggen dat deze wand in stroken wordt gezaagd en daarna in een typisch herkenbare ‘huisvorm’ wordt neergezet als buitenschil van de woning. De kleinste woning wordt gemaakt van ‘straw-blocks’, dit zijn bouw-elementen bestaand uit stro. Deze worden zowel aan binnen als buitenzijde gestuct met leemstuc; deze is op de locatie uit de grond te oogsten. 

Alle woningen staan op afzonderlijke funderingen welke geheel worden gemaakt van ‘recycle-beton’, dat wil zeggen dat er beton uit de bestaande flat wordt vermalen zodat hier nieuwe grondstoffen uit te halen zijn waarmee opnieuw beton gemaakt kan worden. Op deze manier hoeft er geen gebruik gemaakt te worden van nieuw [kostbaar] zand en/of nieuwe kiezel en cement. 

De woningen worden geplaatst op de plek waar tot een jaar geleden nog een 4e flat stond. Het zijn relatief kleine woningen [74, 74 & 40 en 20m²], geheel vrijstaand met een mooi formaat tuin eromheen. De woningen van 74m² hebben naast een woon-eetkamer van 3,6 x 9 meter ook 2 slaapkamers. De woning van 40m² is ondanks zijn beperkte formaat toch geschikt voor permanente bewoning en voorzien van alle gangbare woonfuncties. De 20m² woning is meer bedoeld als een studentenwoning, of voor tijdelijke bewoning.

Daar waar bij de voorgaande fase van dit project [het expo-gebouw] het vooral een eerste verkenning was van de re-cycle mogelijkheden is het bij deze woningen een grotere uitdaging, namelijk om van de geoogste materialen uit een te slopen flat écht nieuwe woningen te maken. Woningen welke bewoond kunnen worden, en derhalve ook voldoen aan de eisen qua geluid- & warmte isolatie, wind- & waterdichtheid, verwarming, enz. Hierbij zijn niet alleen de technische [on-] mogelijkheden bepalend, maar dient het project ook binnen vooraf bepaalde financiële grenzen te blijven.