Superlocal – 3 Circulaire woningen.

Voor de bouw van deze 3 circulaire woningen in het ‘Superlocal plan‘ te Kerkrade dient er zoveel mogelijk gebruik gemaakt te worden van de materialen welke ‘geoogst’ kunnen worden uit de sloop van een van de flats in de wijk Bleijerheide. Dit is een bijzondere manier van bouwen, aangezien er normaal gesproken altijd nieuwe materialen worden gebruikt als men gaat bouwen: nieuwe bakstenen, nieuwe beton, nieuwe deuren, enz.  In dit geval is de ambitie om slechts 10% nieuwe materialen te gebruiken, de overige 90% zal in de bestaande flat gezocht moeten worden. 

Deze Superlocal circulaire woningen krijgen alle een eigen ‘identiteit’ en de daarbij horende hergebruikte materialen. Eén woning krijgt een gevel van gemetseld betonpuin, hetgeen een spectaculair resultaat geeft [KLIK]. Hiervoor worden letterlijk stukken betonpuin op elkaar gemetseld; het beeld wat hierdoor ontstaat is een grillige gevel, wellicht het best te vergelijken met een oude kasteelmuur. Een andere woning zal gemetseld worden met baksteen-elementen: dit zijn stukken buitengevel welke gezaagd worden in elementen van ca. 25×40 centimeter.

Deze 2 woningen [beton-look & baksteen-elementen] hebben een casco wat uit de bestaande flat zal worden gezaagd en met een grote kraan op de grond gezet. Voor de 3e woning worden de wanden gestort van circulair beton; deze wordt gemaakt van vermalen betonpuin welke vrij is gekomen uit de sloop van de bestaande flats.

Deze 3 circulaire Superlocal woningen staan op afzonderlijke funderingen welke geheel worden gemaakt van ‘recycle-beton’, dat wil zeggen dat er beton uit de bestaande flat wordt vermalen zodat hier nieuwe grondstoffen uit te halen zijn waarmee opnieuw beton gemaakt kan worden. Op deze manier hoeft er geen gebruik gemaakt te worden van nieuw [kostbaar] zand en/of nieuwe kiezel en cement. 

De circulaire woningen worden geplaatst op de plek waar tot een jaar geleden nog een flat stond. Het zijn relatief kleine woningen [74, 74 & 40m²], geheel vrijstaand met een mooi formaat tuin eromheen. De woningen van 74m² hebben naast een woon-eetkamer van 3,6 x 9 meter ook 2 slaapkamers. De woning van 40m² is ondanks zijn beperkte formaat toch geschikt voor permanente bewoning en voorzien van alle gangbare woonfuncties.

Daar waar bij de voorgaande fase van dit project [het expo-gebouw] het vooral een eerste verkenning was van de circulaire mogelijkheden is het bij deze woningen een grotere uitdaging, namelijk om van de geoogste materialen uit een te slopen flat écht veilige en bruikbare nieuwe woningen te maken. Woningen welke bewoond kunnen worden, en derhalve ook voldoen aan de eisen qua geluid- & warmte isolatie, wind- & waterdichtheid, verwarming, enz. Hierbij zijn niet alleen de technische [on-] mogelijkheden bepalend, maar dient het project ook binnen vooraf bepaalde financiële grenzen te blijven.

De Superlocal woningen worden gefinancierd met een Europese UIA-subsidie voor innovatieve stedelijke ontwikkeling (Urban Innovative Actions). Ze krijgen de naam Feniks-3, in het Engels Phoenix-3.

De voortgang van de 3 circulaire woningen zullen we geregeld updaten via onze nieuwspagina, of op de site van de aannemer: Jongen Bouwpartners.

Meer info en updates over het gehele plan via de site van Superlocal en HEEMwonen.