ontwerp | interieur | exterieur | verbouw | nieuwbouw

Wie zijn wij

SeC architecten is sinds 2006 het architectenbureau van Michael Spanjers en Bart Creugers. Wij zijn een breed georiënteerd architectenbureau met ruime ervaring. Behalve onze eigen beroepspraktijk hebben we ruim tien jaar ervaring opgedaan bij diverse gerenommeerde architectenbureaus. In deze periode hebben we kennis mogen verzamelen op het gebied van aan- en verbouw, particuliere woningen, appartementencomplexen, zorgcentra, utiliteitsbouw, restauratie, renovatie en herbestemming van gebouwen.

Bekijk ons C.V.

Wat doen wij 

SeC architecten kan u van dienst zijn op het gebied van architectuur en interieurarchitectuur, nieuwbouw én verbouw. Hierbij streven wij ernaar om het gehele proces van programma van eisen tot en met de oplevering in onze opdracht mee te nemen. Onze vormgeving gaat uit van een hedendaagse moderne architectuur met veel aandacht voor het detail.

Bekijk projecten

Direct Contact 

Doordat wij een klein bureau zijn heeft u altijd direct contact en zijn wij beiden op de hoogte van alle activiteiten van het bureau. Dit zorgt voor korte lijnen en kunnen besluiten snel gemaakt worden. Ook is het voor u als opdrachtgever helder met wie u te maken heeft; één aanspreekpunt, één iemand die van álle facetten van uw project álles weet.

Architectuur & Interieurarchitectuur 

We zijn beiden officieel ingeschreven als architecten bij het architectenregister [SBA], Bart staat hier tevens ingeschreven als interieurarchitect. Derhalve kunnen wij, behalve de architectonische opgave, ook het interieurontwerp voor u verzorgen.

Ontwerp 

Wij hebben bij elke ontwerpopgave tot doel te komen tot een adequate oplossing voor het programma van eisen in samenwerking met de klant. De wens van de klant staat voorop, zijn/haar vragen en wensen worden vormgegeven vanuit ons referentiekader en continue teruggekoppeld met de klant. Hierbij worden zaken als de maakbaarheid binnen een bepaald budget en tijd niet uit het oog verloren. Wij ondersteunen onze ideeën door middel van tekeningen, perspectieven en maquettes. Hierdoor kunnen opdrachtgevers en andere betrokkenen een goed beeld vormen van het eindresultaat. Gedurende het gehele proces worden de ontwerpen getoetst aan de geldende wetgeving en wordt gestreefd naar een optimale balans tussen kosten en kwaliteit.

Opdrachtgever 

De keuze van een architect is vaak een van de eerste belangrijke stappen van de opdrachtgever bij de realisatie van een bouwplan. Daarvoor is een goede kennismaking noodzakelijk. Met de opdrachtgever bespreken wij de opgave en het verloop van het proces. Wij begrijpen dat bouwen voor elke opdrachtgever een uitdagend en spannend proces is. Het is hierbij onze taak als architect om de opdrachtgever met onze kennis en expertise op het gebied van bouwen en verbouwen gedurende het gehele bouwproces, van schets tot oplevering, zo veel mogelijk bij te staan. Wij kunnen voor iedere opgave en iedere opdrachtgever een passende oplossing bieden.

BNA 

SeC architecten is aangesloten bij de Koninklijke Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten, kortweg BNA. Dit is de enige algemene Nederlandse beroepsvereniging van architecten. Doel van de BNA is het stimuleren van de ontwikkeling van de bouwkunst en het bevorderen van de beroepsuitoefening van de leden.

Bekijk het BNA certificaat van SeC architecten voor 2023.

Vrijblijvend kennismakingsgesprek

Wilt u meer van ons weten? Of heeft u interesse in een geheel vrijblijvend kennismakingsgesprek? Neem dan contact met ons op.