Leveringsvoorwaarden

SeC architecten staat ingeschreven bij de kamer van Koophandel Maastricht, KvK/nummer 14090163

Voor alle werkzaamheden wordt door SeC architecten na de vrijblijvende kennismaking op verzoek een tekstuele offerte opgemaakt. Hierin staat in ieder geval een omschrijving van de werkzaamheden en een aanduiding van het honorarium. De handtekening van de opdrachtgever maakt de offerte tot schriftelijke opdrachtbevestiging.

Voor professionele opdrachtgevers van SeC architecten is van toepassing de DNR 2011.
Al onze werkzaamheden worden uitsluitend uitgevoerd onder toepasselijkheid van de Standaardvoorwaarden De Nieuwe Regeling 2011 Rechtverhouding opdrachtgever – architect, ingenieur en adviseur (DNR 2011). Een exemplaar van de DNR 2011 wordt op verzoek kosteloos aan opdrachtgevers toegezonden, of u kunt hem HIER downloaden.

Voor particuliere* opdrachtgevers van SeC architecten is van toepassing de CR 2013.
Al onze werkzaamheden tbv particuliere opdrachtgevers worden uitsluitend uitgevoerd onder toepasselijkheid van de Consumentenregeling 2013 rechtsverhouding consument – architect met daarin opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen en een arbitraal beding, zoals deze zijn gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Amsterdam onder nummer 109/2013. Een exemplaar van de CR 2013 wordt op verzoek kosteloos aan particuliere opdrachtgevers toegezonden.

*De definitie uit het Burgerlijk Wetboek is: ‘de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf’.