31 woningen Kerkrade

Opgave is het ontwerpen van 31 woningen op 3 verschillende percelen in de wijk Bleijerheide te Kerkrade voor onze opdrachtgever HEEMwonen.

In het kader van de ‘krimp’ ligt in Kerkrade de opgave voor het ontwerpen van 31 woningen. In de bestaande situatie staan er op de plangebieden 5 appartementencomplexen met in totaal 64 appartementen, welke niet meer voldoen aan de huidige woonwensen cq wooneisen. De bestaande 64 appartementen worden gesloopt, en hiervoor in de plaats worden 31 nieuwe, grondgebonden woningen gebouwd.

In de opgave zijn 2 verschillende woningtypes voorzien; de 2-onder-1 kap woning en een geschakelde woning. Beide types zijn in hun plattegrond ruim van opzet, en bieden behoorlijke leefkwaliteit. De 2-onder-1 kap woningen zijn voorzien van ruime voortuin en diepe achtertuin. Al deze woningen hebben een eigen garage en zolder. Bij het ontwerp van de woningen is er reeds rekening mee gehouden dat hier in de toekomst door de huurders een dakkapel geplaatst kan worden; deze is ook reeds aangevraagd [en goedgekeurd] bij welstand en bouwvergunning zodat huurders ook daadwerkelijk allemaal dezelfde dakkapel dienen te bouwen. Op de oprit is altijd plaats om 2 auto’s achter elkaar te plaatsen.

Het gevelbeeld wordt bepaald door een hoge kwaliteit baksteen; per woning is een detail in de vorm van afwijkende kleur metselwerk in tegelverband opgenomen. De bouwvolumes onderling wisselen elkaar af in kleur. In de voortuinen wordt bij alle woningen een haag van ca. 60 cm hoog voorzien, zodat ten alle tijden het straatbeeld gevuld is met ‘groen’. De rij-woningen hebben dezelfde uitstraling, maar hier is gekozen om de woningen een meer uniform karakter te geven, en zodanig geen afwisselend metselwerk te maken. Alleen de kopwoningen hebben een afwijkende kleur metselwerk t.o.v. de middelste woningen. De woningen zijn ook voorzien van een ruimte achtertuin en voortuintjes. De kopwoningen zijn tevens voorzien van een eigen oprit en garage. Door de rij-woningen in het deel met het meeste hoogteverschil te plaatsen, en de nokhoogte/ peilhoogtes mee te laten lopen met het hoogteverschil, ontstaat een minder formeel straatbeeld.