Renovatie 25 monumentale Jan Stuyt woningen

In opdracht van stichting ZOwonen hebben we het ontwerp gemaakt voor de renovatie van 25 monumentale woningen van architect Jan Stuyt in de wijk Overhoven te Sittard.

De woningen aan St. Petrusstraat en Heistraat werden in 1919 gebouwd door de katholieke woningbouwvereniging Ons Limburg, naar ontwerp van architect Jan Stuyt. Sinds 2001 zijn de woningen een rijksmonument. Destijds werden de woningen gebouwd voor de toestromende arbeiders van de staatsmijn Maurits als eerste aanzit van een grotere stedenbouwkundige opzet.

De funderingen van de woningen waren anno 2017 zeer slecht; zo slecht dat de woningen binnen een afzienbare periode onbewoonbaar zouden worden. Onze opgave bestond eruit om, in overleg met de rijksmonumentendienst en de monumentencommissie van de gemeente Sittard-Geleen, te onderzoeken op welke wijze de woningen voor de toekomst bewaard konden blijven en goed exploiteerbaar door ZOwonen.

Al snel bleek dat de opgave veel meer omvattend was dan in eerste instantie was gedacht. De woningen waren naar hedendaagse maatstaven erg klein met een nog kleinere indeling van de ruimten, daarnaast was de bouwtechnische kwaliteit slecht.

Diverse studies van referentieprojecten waarbij bekeken is of er van drie woningen twee gemaakt konden worden of dat er een nieuwe aanbouw aan de tuinzijde moest komen liepen stuk op de begroting. Uiteindelijk is er voor gekozen om het casco van de woningen zoveel mogelijk te respecteren en geen aanbouwen te voorzien.

De plattegronden zijn meer afgestemd op de hedendaagse eisen waarbij de plaats van de trap inclusief de trap zelf het meest authentieke element is gebleven. Bij de kopwoning aan de Heistraat is de indeling van de woning en de interieurelementen zoals de bestaande binnendeuren, de trappen en traphekwerken zo goed mogelijk behouden.

Aan de buitenkant zijn de betonpannen van de daken, die er in de jaren 80 op waren gekomen, weer vervangen door de oorspronkelijke keramische rode muldenpannen waarbij de oorspronkelijke schoorstenen zijn hersteld dan wel herbouwd.

De voordeuren uit de jaren 80 worden vervangen door deuren zoals die op de oorspronkelijke tekeningen waren weergegeven. De achtergevel was op de begane grond veelal geheel verdwenen door alle aanbouwen die er in de loop van de jaren waren gebouwd. Gekozen is om de gehele achtertuinen op te schonen en de gevel naar zijn oorspronkelijke indeling te herstellen. Het nieuwe deel wordt onderscheiden door een afwijkende baksteen met terugliggende voeg tegenover de oorspronkelijke steen met platvolle voeg. Op deze manier hebben de woningen weer hun karakteristieke uitstraling gekregen en zijn ze door het toepassen van isolatie in de spouw, een nieuwe geïsoleerde dakplaat en een lage temperatuurverwarming in combinatie met een co2 gestuurde ventilatie voorbereid op een duurzame toekomst.

Het feit dat er 600 aanmeldingen waren voor de 25 woningen laat zien dat er veel animo is om te wonen in een compacte woning met historie.

14.020 - 11 - Situatie 1927 met jaartal 14.020 - 12 - Situatie 2020 met jaartal