8 Zorgwoningen met bedrijfswoning Vaals

De opgave kan globaal geformuleerd worden als een bedrijfswoning met daarnaast een zorgvoorziening voor revalidatie na ziekenhuisopname. Het woonhuis is opgebouwd uit een hoofdbouwvolume met garage. De zorgvoorziening voorziet in acht appartementen voor kort verblijf met daarbij behorende voorziening voor gemeenschappelijk gebruik en het verlenen van zorg. De huidige bebouwing wordt volledig gesloopt, gekozen is voor een volledig nieuwe opzet voor de nieuwbouw. In overleg met de gemeente is een gebied binnen de kavel als bebouwbaar oppervlak vastgelegd dat globaal overeenkomst met het huidige bebouwde gebied.

Als uitgangspunt voor het ontwerp is gekozen voor meerdere bouwvolumes. Deze bouwvolumes zijn geordend zoals dit ook gebeurde bij het ontstaan van een boerderij of klooster. Op deze manier ontstaat in het landschap een georganiseerd en gecultiveerd gesloten gebied tussen de gebouwen en kan het door de natuur gevormde landschap doorlopen tot aan de buitenbegrenzing van de bebouwing. De bebouwing is ten opzichte van de oorspronkelijke bebouwing terug van de weg gesitueerd om een betere inpassing in het landschap te kunnen maken. De ontsluiting van de bedrijfswoning is direct aan de weg gelegen, terwijl de ontsluiting van de zorgvoorziening inclusief parkeren een niveau lager langs de linker gevel meer verborgen in het landschap wordt gesitueerd. Langs het erf zullen hagen geplaatst worden passend in het landschap. De niveauverschillen in het gebouw passen zich goed in het landschap, langs de buitenrand glooit het terrein in zijn natuurlijke verval langs het gebouw.

De vormgeving van de bouwvolumes hebben een duidelijke traditionele verwijzing naar de bebouwing in de omgeving, opgebouwd in twee bouwlagen met een zadeldak. Het woonhuis heeft een verfijnde uitwerking met een verwijzing/herinnering aan de houtskeletbouw zoals in het vervallen deel van de bestaande bebouwing nog te zien is. De uitwerking van de gevels is modern en sober, opgebouwd met een lichte baksteen, houten kozijnen, afgedekt met een keramische donkere dakpan en een zinken mastgoot. De gevelopeningen hebben telkens een gelijke vormgeving in een andere ritmiek. Hierdoor ontstaat een dynamisch gebouw zonder alle aandacht te vragen in het landschap.